شنبه
١٣٩٤/٠١/٠٨

لطفا براي اطلاع از
سررسيداقساط
خودوپرداخت ازطريق
اينترنت به منوي ورود
مشترکين وارد شويد
.......................
اعطاي وام خريدکالا
٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريالي
بدون بهره
بااقساط ١٠ ماهه
وکارمزد٤ % جهت
خريدازفروشگاههاي
طرف قرارداد
شهاب مهد
........................
ازهمکاران محترم
لوازم خانگي دعوت
به همکاري ميشود
تلفن: ٦٦٦٠٨٢٢٠

 

با کارت اعتباري فروشگاه قرض الحسنه شهاب مهد ميتوانيد ازفروشگاه هاي طرف قرارداد بااقساط بدون بهره خريدکنيد

فروش ويژه عيدانه شهاب مهد

* با پرداخت پيش قسط بيش از١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال*

  *عيدي بگيريد *

 

 

Copy Right 2011 - 2013 ® Designed by Rayan Nivand Co Ltd
ورود به بخش مديريت سايت
نام كاربر: 
رمز ورود: